എം എ മലയാളത്തിനു റാങ്ക്

12-12-18 Malayalam Department 0 comment

കേരള സര്‍വകലാശാല എം എ മലയാളം പരീക്ഷയില്‍ രണ്ടാം റാങ്ക് നേടിയ  അപ്സരാ ശശികുമാര്‍.